nyckelgym-logga-1-3.jpg       Nyckelgym
     
Årskort Autogiro Medlemsvillkor

Autogirovillkor

Villkor för löpande autogiro

 • Betalningsmottagare är Sköttedal Friskvård AB (Nyckelgym).
 • Priser och betalningar vid löpande autogiro
  Vid tecknande av löpande autogiro förbinder sig medlem att betala 12x245 kr därefter löper autogiroavtalet månadsvis om inte uppsägning sker.

  Uttag från betalarens konto sker den 26:e varje månad. Om den 26:e infaller en helgdag sker uttag närmaste bankdag därefter.

  Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot senast dagen innan uttag från kontot sker. Om täckning på kontot saknas faktureras medlemmen månadsavgiften samt en aviseringskostnad på 25 kr.

  Sköttedal Friskvård AB har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren inte har haft tillräcklig kontobehållning på betaldagen.
 • Avstängning vid utebliven betalning
  Vid utebliven betalning förbehåller sig Sköttedal Friskvård AB rätten att stänga av medlem tills betalning erhållits.
 • Uppsägning av autogiroavtal
  Avslut av autogiroavtal kan tidigast ske när 12x245 kr är betalda.
  Uppsägning av autogiroavtal ska ske skriftligt och på avsedd blankett. Uppsägningstid är 30 dagar fr.o.m. den dag SKöttedal Friskvård AB mottog uppsägning.

  Klicka här för uppsägningsblankett >>

 • Prisändringar
  Nyckelgym/Sköttedal Friskvård AB meddelar ev. prisjusteringar 60 dagar innan denna träder i kraft. Ev. prisjustering kan tidigast ske efter 12 genomförda betalningar. Undantag från detta är ev. ändringar i moms eller andra skatter som kan tvinga SKöttedal Friskvård AB till prisjusteringar.