nyckelgym-logga-1-3.jpg      Nyckelgym
   

Så här hanterar Nyckelgym dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla. Vi på Nyckelgym/Sköttedal Friskvård AB vill att du som kund ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarig för behandling av personuppgifter är:

Sköttedal Friskvård AB, Nedre Sköttedal, 619 92 Trosa.

Vi begär in och hanterar personuppgifter med syfte att kunna leverera beställd tjänst samt kunna administrera medlemskap.

Vi skickar även brev 10-30 dagar innan giltighetstiden på träningskortet går ut med information om slutdatum samt hur man gör för att förlänga sitt medlemskap. Vill man inte ha det här utskicket meddelar man oss det.

I vårt kundregister hanterar och lagarar vi följande uppgifter om medlemmen:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-post adress
 • Telefonnummer

Vid betalning via löpande autogiro hanterar vi även uppgift om:

 • Kontoförande bank, clearing och kontonummer
 • Vid annan betalare än kortinnehavaren så hanterar vi även uppgift om betalarens för och efternamn, personnummer, e-post adress samt telefonnummer.
Är kortinnehavaren/medlemmen under 18 år vill vi även ha ett samtycke från förälder/vårdnadshavare med uppgift om förälderns/vårdnadshavarens för- och efternamn, telefonnummer och e-post adress.

På gymmet

I insläppssystemet på gymmet finns följande personuppgifter inlagda:

 • För- och efternamn
 • Födelseår
 • Fyra sista siffrorna i personnumret (kod till kortet)​

Hur länge sparas personuppgifterna?

 • I kundregistret sparas uppgifterna i 12 månader från slutdatum. Därefter raderas de och utskrivna mail destrueras. Du kan självklart be oss ta bort dina uppgifter omgående efter att giltighetstiden på ditt träningskort har gått ut.
 • Mail sparas i inboxen i max 3 månader därefter raderas de.
 • I gymmens insläppsystem raderas uppgifterna inom 30-60 dagar från slutdatum.
 • Beställningar som inte leder till fullbordat köp sparas i max 3 månader från beställningsdatum därefter raderas personuppgifter ur kundregister och utskrivna mail destrueras.

Registerutdrag

Du har rätt att beställa hem registerutdrag på de uppgifter som Sköttedal Friskvård AB hanterar om dig. Det är kostnadsfritt om det sker max 1 gång per år. En begäran ska vara skriftlig och undertecknad och skickas med post till Sköttedal Friskvård AB.

Sköttedal Friskvård AB är skylidg att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.