nyckelgym-logga-1-3.jpg       Nyckelgym
     

Medlemsvillkor

  • Minimiålder för att teckna medlemskap är 18 år. 
  • Passerkortet/brickan är strikt personligt och ger enbart registrerad kortinnehavare tillträde till gymmet. Att låna ut passerkortet/brickan eller att hjälpa andra personer in på gymmet kan leda till avstängning.
  • Nyckelgyms gym är obemannade. All träning sker på eget ansvar och under gymmets öppettider.
  • Det åligger medlemmen att ha kännedom om gymmets utrymningsvägar.

  • Det åligger medlemmen att följa gällande trivselregler och föreskrifter som finns anslagna skriftligt på gymmet eller som ges muntligt av personal hos Sköttedal Friskvård AB.
  • Entrén till Nyckelgym i Järna är kamera övervakad. Medlem vid Nyckelgym i Järna godkänner härmed närvaro av kamera och anser inte att den kränker deras personliga integritet.